Mọi hoạt động của Me since 1988 đều lấy nền tảng hoạt động Montessori làm chủ đạo, trẻ được tự do di chuyển, lựa chọn mà không bị ép buộc. Các hoạt động được vận dụng linh hoạt từ hoạt động giáo cụ cá nhân đến các hoạt động tập thể ngoài trời, các chuyến dã ngoại khám phá thiên nhiên và môi trường.

Tại Me since 1988, trẻ được là chính mình, là trung tâm của mọi hoạt động, chúng tôi chỉ dìu dắt và đứng bên cạnh trẻ hỗ trợ khi cần. Con được tự do nêu lên quan điểm và có thể sáng tạo trò chơi của riêng con mà không bị can thiệp quá nhiều.

Mỗi ngày, trẻ đều được trải qua hoạt động của giờ “project time”, đây là khoảng thời gian trẻ được khám phá thêm về các kiến thức mới về khoa học và tự nhiên một cách trực quan và sinh động cùng giáo viên bản ngữ.

Circle Time

 

 

Montessori Activities

 

 

Project Time/ Life Skills.