LỊCH HỌC CHO CÁC BÉ

XEM NGAY

Cùng  Me since 1988, trẻ không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn được tôn trọng sự khác biệt, được tự do phát triển bản thân thông qua các hoạt động sáng tạo, các lớp học tương tác phát triển tiềm năng qua Phương pháp Montessori.

Các hoạt động

ME SINCE 1988

MORNING

07:00 – 08:00: Welcome Children

08:00 – 08:30: Breakfast

08:30 – 09:00: Circle time

09:00 – 10:30: Montessori Activities

10:30 – 11:00: Phonics

11:00 – 11:30: Lunch time

11:30 – 14:00: Nap time

ME SINCE 1988

AFTERNOON

14:00 – 14: 30: Wake up and change clothes

14:30 – 15:00: Snack time

15:00 – 16:00: English time

16:00 – 16:30: Project time/ Life skill

16:30 – 17:00: Leave school

*** Lịch học mẫu tại Me Since 1988 sẽ thay đổi theo nhóm lớp và Lịch các sự kiện, hoạt động trong năm.

GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI