PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI LÀ GÌ?

Montessori là mt phương pháp sư phm giáo dc tr em da trên nghiên cu và kinh nghim ca bác sĩ và nhà giáo dc Ý Maria Montessori (1870–1952).

Đây là phương pháp vi tiến trình giáo dc đc bit da vào vic hc qua cm giác bi vì tr em hoàn toàn b cun hút bi các vt dng và cht liu được thiết kế đ tr giúp s cm nhn ca giác quan.

Phương pháp này áp dng cho tr trong môi trường thích hp và tôn trng nhng đc tính riêng bit ca tr.

Phương pháp Montessori tôn trng s khác bit t đó cho phép tr phát trin tuỳ theo nhng kh năng riêng ca mình và thi gian riêng ca mình.

Do đó vic t chc các lp hc theo mô hình Montessorri phi đm bo s tôn trng tính riêng bit ca mi tr và phi b trí phòng hc và bài hc phù hp nhng nhu cu và mc đích ca mi em.

Ti tt c các gi hc trong Montessori tr đu hiu rng đó là “gi làm vic”. Thông qua “gi làm vic” tr được phát trin tư duy và k năng mt cách t nhiên thông qua sáu góc: Góc toán hc, Góc ngôn ng, Góc văn hóa, Góc ngh thut, Góc k năng sng, Góc cm quan. Tt c đu được đm bo bi 05 yếu t: An toàn, t lp, sáng to, yêu thương và chia s.

 

Những điểm chính trong phương pháp Montessori

 • Chú ý đến các giai đoạn trong thời kỳ nhạy cảm của trẻ.
 • Chú ý đến cách giao tiếp và ứng xử tôn trọng trẻ. Chấp nhận sự khác biệt của mỗi trẻ.
 • Chú ý đến vai trò làm mẫu của giáo viên, bố mẹ và những người lớn xung quanh trẻ.
 • Chú ý đến xây dựng môi trường làm việc của trẻ.
 • Chú ý đến việc chấp nhận lỗi sai và khả năng kiểm soát lỗi sai của trẻ.

 

Sự khác biệt của Montessori so với phương pháp học truyền thống.

 • Phương pháp học cá nhân theo hướng tích cực thông qua bộ giáo cụ Montessori tại các góc học tập như: Toán, giác quan, ngôn ngữ, thực hành cuộc sống, văn hóa và khoa học.
 • Lớp học không phân độ tuổi, là môi trường xã hội “tự nhiên” bao gồm các lứa tuổi và thúc đẩy sự tự phát triển.
 • Tự do lựa chọn liên quan đến việc tự quyết định. Trẻ lựa chọn hoạt động theo sở thích cá nhân.
 • Thực hiện hoạt động theo nhịp độ của mỗi cá nhân giúp trẻ làm việc trong thời gian dài mà không bị ngắt quãng.
 • Giáo dục tích hợp cân bằng việc học với vận động tự do và tạo ra sự hài hòa giữ các hoạt động thể chất, tinh thần và xã hội, giữa các môn học có mối quan hệ tương quan.
 • Sự tương tác chặt chẽ giữ giáo viên và học sinh giúp cho việc đánh giá quá trình phát triển của trẻ chính xác và hoàn chỉnh hơn về trí tuệ và tâm lí.
 • Sự độc lập được phát triển trong lớp học bằng những thiết kế khoa học để khuyến khích sự phát triển tối đa của trẻ.